Tuyển dụng

Tuyển Nhân viên bán hàng

05/05/2016

Tuyển Nhân viên bán hàng Mô tả công việc Tư vấn bán hàng, giúp đỡ khách hàng Chuẩn bị, đóng gói hàng hóa tại cửa hàng Chấp nhận sinh viên