Thảo luận

Khái niệm về mạch điện

17/09/2016

Khái niệm về mạch điện Trong một mạch điện luôn gồm có 3 thành phần: (1) Nguồn điện năng,  (2) Khóa điện đóng mở mạch và (3) là các dạng

Các dạng mạch điện ứng dụng cơ bản

18/06/2016

Các dạng mạch điện ứng dụng cơ bản Hình chụp dưới đây cho thấy các dụng cụ thiết yếu của người chơi môn điện tử, cây hàn, chì hàn, cây hút chì,

linhkien360.vn

Linh Kiện Điện Tử: Các cổng Logic

18/06/2016

Logic là gì? Logic là một kiểu luận lý, là một kiểu lập luận cho thấy mối quan hệ tất yếu giữa các nguyên nhân đưa đến một kết quả xác định. Logic

Linh Kiện Điện Tử: Transistor

13/06/2016

Transistor npn và pnp Transistor có nhiều loại, ở đây chúng ta nói đến loại transistor 2 mối nối, quen gọi là Bi-Junction Transistor, hay BJT. Trong transistor này có 2

Linh Kiện Điện Tử: Tụ Điện

12/06/2016

Trong mạch: Tụ điện là các kho chứa điện năng theo mức áp Tụ hóa là loại tụ có điện môi là một lớp oxid nhôm rất mỏng, tụ hóa có

Linh Kiện Điện Tử: Điện Trở

10/06/2016

Trong mạch: Điện trở là các ống dẫn điện.     Trong mạch, điện trở là các ống dẫn điện, nó dẫn dòng vào mạch, với các điện trở có

Linh kiện điện tử: DIODE

05/06/2016

Linh kiện điện tử: DIODE 1 – Chất bán dẫn 1.1 –  Chất bán dẫn là gì ? Chất bán dẫn là nguyên liệu để sản xuất ra các loại linh