Mạch điều khiển nhiệt độ bình nước

Mạch điều khiển nhiệt độ bình nước nóng

I. Một số dụng cụ cần chuẩn bị:


II. Sơ đồ nguyên lý:

III. Code và file mô phỏng các bạn có thể download tại: Download project

 

 

Tags: ,