Mạch điều khiển nhiệt độ bình nước nóng

I. Một số dụng cụ cần chuẩn bị:

II. Sơ đồ nguyên lý:

III. Code và file mô phỏng các bạn có thể download tại: Download project