Tìm hiểu về module điều khiển động cơ bước TB6560

Tìm hiểu về module điều khiển động cơ bước TB6560

Tìm hiểu về module điều khiển động cơ bước TB6560 Module TB6560 là một module chuyên dụng dùng để điều khiển động cơ bước lưỡng cực 24V Module TB6560 có khả năng điều khiển các chế độ : full step ,half step,vi bước (1/8 và 1/16 step) .Các chế độ được set bởi phần cứng. […]

Lập trình ARM

Lập trình ARM cortex-M3 1. Học viên làm được gì sau khóa học: Sau khi kết thúc môn học này, học viên có thể: >> Có hình dung hệ thống các dòng vi điều khiển trên thị trường, xu hướng phát triển điện tử hiện nay >> Có kiến thức phần cứng vi điều khiển […]

Lập trình PIC cơ bản

Lập trình PIC cơ bản 1. Học viên làm được gì sau khóa học: Sau khi kết thúc môn học này, học viên có thể: >> Có hình dung hệ thống các dòng vi điều khiển trên thị trường, xu hướng phát triển điện tử hiện nay >> Có kiến thức phần cứng vi điều […]

Lập trình AVR cơ bản

Chương trình đào tạo của Linh Kiện 360 Lập trình AVR cơ bản 1. Học viên làm được gì sau khóa học: Sau khi kết thúc môn học này, học viên có thể: >> Có hình dung hệ thống các dòng vi điều khiển trên thị trường, xu hướng phát triển điện tử hiện nay >> […]

Lập trình 8051

Lập trình 8051 Linh Kiện 360 tổ chức khoá đào tập lập trình với vi điều khiển 8051 1. Học viên làm được gì sau khóa học: Sau khi kết thúc môn học này, học viên có thể: Có hình dung hệ thống các dòng vi điều khiển trên thị trường, xu hướng phát triển điện tử […]

Chat Live Facebook

0985.117.969